پانزدهمین دوره داستان نویسی، ویراستاری، نقد کتاب، فن ترجمه داستان و داستان نویسی نوجوان، آموزش زبان پهلوی بر پایه اسطوره شناسی

روزها  کلاس تعداد جلسات شهریه به تومان
مدرسان  دانلود فرم‌ها و شرایط
شنبه‌ها

۱۷ تا ۱۹

دوره متوسطه داستان نویسی ۸ جلسه ۲۰۰ هزار (حضوری)

۱۵۰ هزار (غیرحضوری)

مهدی رضایی شرایط دوره را اینجا ببینید
یکشنبه‌ها

۱۷ تا ۱۹

دوره پیشرفته داستان نویسی ۸ جلسه ۲۰۰ هزار (حضوری)

۱۵۰ هزار (غیرحضوری)

مهدی رضایی شرایط دوره را اینجا ببینید
دوشنبه‌ها

۱۷ تا ۱۹

نقد و بررسی، رونمایی کتاب، سخنرانی هر هفته آزاد و رایگان برای همه مهدی رضایی نیاز به ثبت نام نیست برای اطلاع از نحوه جلسات کلیک کنید
سه شنبه‌ها

۱۷ تا ۱۹

فن ترجمه داستان ۸ جلسه ۳۰۰ هزار (حضوری)
سمیه نوروزی شرایط دوره را اینجا ببینید
پنجشنبه ها

۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰

وره نقد ادبی ۸ جلسه ۲۰۰ هزار (حضوری)

 

ضحی کاظمی
شرایط دوره را اینجا ببینید
پنجشنبه‌ها

۱۴:۳۰ تا ۱۶

جلسات داستان نوجوان ۸ جلسه ۱۵۰ هزار (حضوری) ضحی کاظمی شرایط دوره را اینجا ببینید
پنجشنبه ها
۱۶:۳۰ تا ۱۹
جلسات خانه ویراستاران ۱۰ جلسه ۳۰۰ هزار(حضوری)

 

طیبه تیموری نیا شرایط دوره را اینجا ببینید

 دوشنبه ها

۱۷ تا ۱۹

دوره اسطوره شناسی ایران باستان   ۸ جلسه ۲۰۰ هزارتومان حضوری  سمیرا قنبرنژاد
 شرایط دوره و دانلود فرم ثبت نام
  دوره «ویژه» بررسی اثر جهت چاپ

دوره «خصوصی» داستان نویسی

توافقی  

اینجا ماهنامه های ادبیات داستانی چوک را می توانید رایگان دانلود کنید.

اینجا می توانید فصلنامه های شعر چوک را رایگان دانلود کنید.

  • جشن سال چوک با حضور اعضا

  • روز جهانی داستان سال ۱۳۹۵

  • مراسم روز جهانی داستان با حضور استاد شفیعی کدکنی، استاد باطنی و استاد میرصادقی