شانزدهمین دوره داستان نویسی، ویراستاری، نقد ادبی، فن ترجمه داستان، کارگاه فیلم، اسطوره شناسی ایران باستان

عنــوان دوره مدرس روز ساعت تعداد جلسات
 دوره حضوری

 

دوره غیرحضوری

 

شرایط  دوره
داستان‌نویسی  (متوسطه) مهدی رضایی شنبه ۱۷ تا ۱۹ ۸   ۲۵۰,۰۰۰ تومان  ۲۰۰,۰۰۰ تومان اینجا کلیک کنید
داستان‌نویسی  (پیشرفته) مهدی رضایی یکشنبه‌ ۱۷ تا ۱۹ ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ اینجا کلیک کنید
نقد و بررسی داستان، سخنرانی گروهی دوشنبه‌ ۱۷ تا ۱۹ هفتگی  رایگان اینجا کلیک کنید
دوره اسطوره شناسی ایران باستان سمیرا قنبرنژاد دوشنبه ۱۷ تا۱۹ ۸ ۲۰۰,۰۰۰ اینجا کلیک کنید
کارگاه شعر کاظم واعظ زاده سه شنبه ۱۷ تا ۱۹ ۸ ۲۰۰,۰۰۰ اینجا کلیک کنید
کارگاه ترجمه متون ادبی
سمیه نوروزی سه‌شنبه‌ ۱۷ تا ۱۹ ۸ ۳۰۰,۰۰۰ اینجا کلیک کنید
کارگاه فیلم مهدی رضایی چهارشنبه ۱۷ تا ۱۹ ۸ ۲۰۰,۰۰۰ اینجا کلیک کنید
کارگاه نقد ادبی ضحی کاظمی پنجشنبه ۱۷ تا ۱۹ ۸ ۲۰۰,۰۰۰ اینجا کلیک کنید
داستان‌نویسی نوجوان ضحی کاظمی پنجشنبه‌ ۱۵ تا ۱۷ ۸ ۱۷۰,۰۰۰ اینجا کلیک کنید
دوره ویراستاری طیبه تیموری پنجشنبه ۱۶ تا ۱۷ ۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ اینجا کلیک کنید
مشاوره و چاپ کتاب
بررسی آثار مهدی رضایی
چاپ و نشر کتاب

آدرس: خیابان سپهبد قرنی، خیابان سپند، پ۲۳، ط۵

تلفن همراه و تلگرام (مهدی رضایی): ۰۹۳۵۲۱۵۶۶۹۲

                   www.khanehdastan.ir     www.chouk.ir     https://t.me/chookasosiation 

  • جشن سال چوک با حضور اعضا

  • روز جهانی داستان سال ۱۳۹۵

  • مراسم روز جهانی داستان با حضور استاد شفیعی کدکنی، استاد باطنی و استاد میرصادقی